Asset 3

Voorbeelden

Zelfstandig naar buiten

Meneer Jansen is 78 jaar, is beginnend dementerend en kan zich in huis net redden met zijn rollator. Buiten wordt hij door zijn vrouw in een duwrolstoel geduwd. Hij wil graag zelf naar buiten kunnen. Via de huisarts komt hij bij de ergotherapeut die met hem de mogelijkheden bespreekt. Na een kennismakingsgesprek en een proefrit blijkt dat een scootmobiel een goede oplossing kan zijn.
 
De ergotherapeut adviseert hem een scootmobiel bij zijn gemeente aan te vragen. Ze helpt met het invullen van het aanvraagformulier en schrijft in een advies waarom het voor meneer noodzakelijk is een scootmobiel te hebben, aan welke eisen het moet voldoen en dat meneer leerbaar genoeg is om met enkele lessen veilig aan het verkeer deel te nemen. Nadat meneer Jansen zijn scootmobiel ontvangen heeft krijgt hij lessen van de ergotherapeut in zijn eigen woonomgeving. Als de training is afgerond kan hij zelfstandig enkele routes rijden, wat zijn vrouw ontlast. Tijdens de behandeling blijkt dat er sprake is van een zeer hoog valrisico. In overleg met meneer en mevrouw zijn adviezen gegeven om dit risico te verminderen.

Vermoeidheid en pijnklachten verminderen

Mevrouw de Beer is 43 jaar en heeft reuma. Via de reuma-verpleegkundige is de ergotherapeut ingeschakeld in een vroeg stadium. Tijdens gesprekken en observatie komt naar voren dat pijn, stijfheid en vermoeidheid een grote rol spelen in het dagelijks leven van mevrouw en dat zij het moeilijk vindt om haar grenzen te bewaken. De balans tussen belasting-belastbaarheid is niet in evenwicht.
 
De ergotherapeut richt zich op het aanleren van en het advies geven over houdingen en handelingen die de gewrichten sparen. Daarnaast maakt mevrouw samen met de ergotherapeut een goede dag- en weekplanning zodat ze minder over haar grenzen heen gaat. Tot slot geeft de ergotherapeut adviezen over de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen.

Zelfverzorging en huishouden

Mevrouw van Veen is 62 jaar en heeft een hersenbloeding gehad. Na ontslag uit het ziekenhuis loopt mevrouw thuis tegen problemen aan bij het wassen en aankleden, het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten en fietsen.
 
De ergotherapeut richt zich eerst op het begrijpen van de beperkingen, om vervolgens in de behandeling de zelfstandigheid van mevrouw te vergroten. Zodra duidelijk is wat precies de problemen bij het wassen, aankleden en de huishoudelijke activiteiten zijn, worden de activiteiten geoefend. Hierbij geeft de ergotherapeut adviezen en ook de echtgenoot wordt betrokken, zodat hij op een juiste manier kan helpen.
Na een aantal uren ergotherapie kan mevrouw zich zelfstandig wassen en aankleden, de meest voorkomende huishoudelijke activiteiten uitvoeren en veilig fietsen in het verkeer.

Belasting- en belastbaarheid

Mevrouw de Haan is moeder en heeft een parttimebaan als verkoopster in een kledingwinkel. Vijf maanden geleden kreeg mevrouw een hersenbloeding met als gevolg aanhoudende vermoeidheidsklachten. Ze is sinds enkele weken weer begonnen met werken maar merkt dat ze sindsdien meer moeite heeft om haar dagen in te delen. Ze merkt al snel dat wanneer ze een aantal uur gewerkt heeft niet meer toe komt aan huishoudelijke taken of raakt overprikkeld bij een spelletje met de kinderen.

De ergotherapeut gaat samen met mevrouw in kaart brengen welke activiteiten ze in een week doet om inzicht te geven in haar mogelijkheden en beperkingen. Door dit in kaart brengen valt het mevrouw op dat zij veel prikkelrijke activiteiten achter elkaar uitvoert. Door dit inzicht begrijpt ze dat ze in de namiddag geen energie meer over heeft. De ergotherapeut kijkt samen met mevrouw naar een andere verdeling van de activiteiten en geeft advies over de duur en uitvoer van activiteiten.

Ergonomische principes

Meneer Klaasen heeft al langere tijd last van lage rugklachten. Hij is werkzaam als adviseur binnen een groot bedrijf en voert gedurende de dag veel bureautaken uit. Als meneer van zijn werk naar huis rijdt ervaart de heer vaak stekende pijn in zijn onderrug.

Tijdens het eerste bezoek van de ergotherapeut bespreken ze uitgebreid hoe taken op het werk en thuis worden uitgevoerd. Meneer gaat een aantal dagen een daglijst invullen om te kijken wanneer de klachten optreden. De ergotherapeut adviseert en denkt mee voor een goede ondersteuning in een gewone stoel en in de auto. Daarnaast geeft de ergotherapeut advies over de houding in bed en bespreekt de ergotherapeut met meneer de ergonomische principes voor een optimale werkhouding.

Valgevaar

Mevrouw van der Akker maakt zich zorgen om haar echtgenoot. Haar echtgenoot is in korte tijd enkele keren in de woning gevallen en hierdoor durft mevrouw niet meer van huis weg te gaan. Mevrouw heeft zelf al na zitten denken over enkele aanpassingen in de badkamer maar weet niet goed hoe ze dit aan moet pakken. Via de huisarts krijgt mevrouw de tip om een ergotherapeut te benaderen om mee te laten denken in de thuissituatie.

De ergotherapeut analyseert het vallen in de thuissituatie om het echtpaar bewust te maken van de risico’s die aanwezig zijn binnen de woning. De ergotherapeut geeft praktische adviezen over het veilig maken van de woning (bijvoorbeeld: verlichting of de indeling van een ruimte), het verbeteren van vaardigheden (bijvoorbeeld: verplaatsen van spullen van de keuken naar woonkamer) en het adviseert het gebruik van een rollator.

EDOMAH

Meneer de Beer is gediagnosticeerd met een vorm van dementie. Meneer heeft problemen met het geheugen, vermoeidheidsklachten, toenemende stijfheid en er is sprake van gedragsverandering.
De ergotherapeut gaat in gesprek, zowel met meneer als met zijn echtgenote in haar rol als mantelzorger. Uit deze gesprekken blijkt onder andere meneer het vervelend dat hij voor zijn gevoel ‘niets meer kan en mag’; hij voelt zich nutteloos. Mevrouw begrijpt haar echtgenoot vaak niet en neemt veel uit handen. Mevrouw is hierdoor moe, ze noemt dat haar lontje kort is: ze vindt dat ze tekortschiet.

Uit observatie en verdere gesprekken blijkt dat meneer met wat kleine aanpassingen in staat is de voorbereidingen voor de maaltijd op zich te nemen en hij gaat met plezier samen met de buurman tuinieren. Mevrouw krijgt uitleg over de vorm van dementie, begrijpt haar man hierdoor beter en weet beter op hem te reageren. Mevrouw krijgt hierdoor ‘weer meer lucht’ en heeft het gevoel haar man weer goed te kunnen helpen. 

Dagindeling

De heer Geel merkt door de longkanker dat de dagelijkse handelingen niet meer gaan omdat de heer zo weinig heeft. Hij vindt het lastig om na het wassen en kleden nog wat te kunnen ondernemen. Samen met de ergotherapeut wordt de bestaande dagindeling in kaart gebracht. Er wordt gestart met educatie omtrent belasting- en belastbaarheid en daarna wordt er gekeken hoe activiteiten beter over de dag verdeeld kunnen worden.