Asset 3

Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is breed: een ergotherapeut biedt zorg wanneer iemand dagelijkse activiteiten niet meer zelfstandig, veilig of naar tevredenheid kan uitvoeren. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals ziekte, een ongeluk of andere gezondheidsklachten. Met ergotherapie op maat, heeft Ergotherapie van Haperen steeds het doel om u zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Hierbij kijken we naar activiteiten die u belangrijk vindt; dit kan voor iedereen anders zijn! Met tips, training en eventueel advies over hulpmiddelen zorgen wij er samen met u voor dat u de activiteiten in het dagelijks leven weer zo veel mogelijk naar tevredenheid uit kunt voeren. Hierbij gaan we uit van mogelijkheden: wat lukt wel?!

Voorbeelden van dagelijkse activiteiten waar een ergotherapeut zorg kan aanbieden zijn:

• Koken of andere huishoudelijke taken

• Wassen, aankleden of toiletgang
• Verplaatsen – vervoer
• Vasthouden en gebruik van een kopje, bestek of pen
• Zitten, (op)staan of (trap)lopen
• Uitoefenen van hobby’s
• Computer- en werkplek gebruik
• Woningaanpassingen

Hiernaast geeft Ergotherapie van Haperen preventief advies. Hierbij kunt u denken aan advies om het valrisico in huis te verminderen of om fysieke overbelasting te voorkomen bijvoorbeeld bij bureauwerkzaamheden.

Voor wie:

Ergotherapie van Haperen biedt zorg voor een brede doelgroep van jong tot oud en met zeer uiteenlopende diagnoses. Daarbij kunt u denken aan:

• Ouderdomsgerelateerde klachten
• Reuma
• Chronische pijn/ vermoeidheid
• Visuele beperking
• Hersenletsel
• Verstandelijke beperking
• Lichamelijke/ psychische over-of onderbelasting
• Long-Covid

Voor meer informatie en/ of vragen kunt u uiteraard contact opnemen Ergotherapie van Haperen.

Werkwijze

Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op uw wensen. Daarom wordt gestart met een intakegesprek waarin we achterhalen wat de zaken zijn waar u tegenaan loopt. We gaan na wat u belangrijk vindt. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald hoe het vervolg eruit zal zien: het kan zijn dat observatie of het afnemen van tests nodig is om beter te begrijpen waarom een probleem bestaat. Vervolgens stellen we samen doelen op en proberen we door training van (nieuwe) vaardigheden, instructie of advies over bijvoorbeeld huisinrichting of een hulpmiddel het probleem op te lossen of een zo ideaal mogelijke situatie te creëren.
 
Bij Ergotherapie van Haperen vindt behandeling meestal plaats op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of op het werk.
 
Om een volledig beeld te krijgen vinden wij het belangrijk samen te werken met bijvoorbeeld uw huisarts of fysiotherapeut.

Verwijzing

Bij Ergotherapie van Haperen is de zorg direct toegankelijk. Dit betekent dat u zich zonder verwijzing van een (huis)arts aan kunt melden.
 
Als u zich direct, zonder verwijzing bij Ergotherapie van Haperen aanmeldt, zal tijdens een eerste gesprek bepaald worden of u met uw klachten bij de ergotherapeut aan het juiste adres bent. Als dit niet zo is, zal u worden terugverwezen naar uw huisarts.

Vergoeding:

Jaarlijks wordt 10 uur ergotherapie vanuit het basispakket van uw zorgverzekering vergoed. Uw eigen risico wordt eerst aangesproken wanneer u start met ergotherapie. Sommige verzekeringen vergoeden extra ergotherapie vanuit aanvullende pakketten, neem hierover contact op met Ergotherapie van Haperen of raadpleeg uw zorgpolis.